Σκοπός

Να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεματική ενότητα της έρευνας χρηστών, και πιο συγκεκριμένα στην ανθρώπινη συμπεριφορά αναζήτησης κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

 

Στόχοι

  •       Κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπλέκονται στη συμπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών
  •       Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εν λόγω συμπεριφορά
  •       Να εξετάσει τα στάδια τα οποία απαρτίζουν το σύνολο της συμπεριφοράς των χρηστών
  •       Να τους εισάγει σε βασικά θεωρητικά μοντέλα συμπεριφοράς
  •       Να τους εισάγει σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση της συμπεριφοράς των χρηστών.