Η πτυχιακή εργασία με θέμα την «Μουσικοκινητική Αγωγή» φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις: 1) για τους σκοπούς και επιμέρους στόχους της Μουσικοκινητικής Αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία, 2) τα μέσα και τις μεθόδους με τα οποία εφαρμόζεται και 3) τις επιδράσεις της στην κινητική, συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών. Η πτυχιακή εργασία με θέμα το «Θεατρικό παιχνίδι» φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις: 1) για τους σκοπούς, στόχους και επιδιώξεις του Θεατρικού παιχνιδιού στην πρώιμη παιδική ηλικία, 2) τα μέσα, τις τεχνικές  και τις μεθόδους με τα οποία αναπτύσσεται και 3) τις επιδράσεις του στην συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών.