Η θεματική της πτυχιακής με τίτλο «Εφαρμοσμένη αξιολόγηση των κοινωνικών σχέσεων στο περιβάλλον του σχολείου και της οικογένειας» επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη εμπειρική έρευνα, στον τρόπο συγγραφής μια επιστημονικής εργασίας και στην αναζήτηση διεθνής και ελληνικής βιβλιογραφίας. Η πτυχιακή περιλαμβάνει την θεωρητική επισκόπηση του θέματος, τον ερευνητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας.