Η πτυχιακή εργασία με θέμα την «Φυσική δραστηριότητα και φυσική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία» φιλοδοξεί να εισάγει τους φοιτητές στην εφαρμοσμένη εμπειρική έρευνα, στην επιστημονική συγγραφή και στο πώς διερευνάται η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται με: 1) τους σκοπούς, στόχους και επιδιώξεις της Φυσικής Δραστηριότητας και της Φυσικής Αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία, 2) τα μέσα και τις μεθόδους με τα οποία εφαρμόζονται, 3) τον σχεδιασμό και την οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλων μαθημάτων Φυσικής Αγωγής για την προσχολική ηλικία και 4) τις επιδράσεις προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και φυσικής αγωγής στην κινητική, συναισθηματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.