Το μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα, δύο θεωρία και μία ασκήσεις πράξεις. Σκοπός του είναι να δώσει στον φοιτητή τις βασικές γνώσεις των ενσωματωμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου αλλά και εξάσκηση στη διασύνδεση και τον προγραμματισμό περιφερειακών συσκευών με τη βοήθεια της πλακέτας Arduino Mega 2560. Το μάθημα εντάσσεται σε μία λογική αλυσίδα των εξής μαθημάτων: Ηλεκτρονικά - Ενσωματωμένα συστήματα - Μικροϋπολογιστές - Μικροελεγκτές - Ψηφιακά ΣΑΕ. Κάθε μάθημα από τα παραπάνω είναι αυτοδύναμο και κανένα μάθημα δεν είναι απαραίτητο για τα επόμενα. Όμως, η τήρηση αυτής της σειράς διευκολύνει τη μελέτη.

Η βαθμολόγηση του μαθήματος γίνεται με δύο πρότζεκτ, ένα μετά το 5ο μάθημα και ένα στο τέλος του εξαμήνου. Η ανάληψη των πρότζεκτ γίνεται μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή στην ώρα του μαθήματος. Η παρακολούθηση των διαλέξεων κρίνεται απαραίτητη. Οι διαλέξεις γίνονται στο εργαστήριο Μικροϋπολογιστών στον πρώτο όροφο του κτιρίου Αυτοματισμού - Πληροφορικής. Στην ώρα των ασκήσεων πράξης γίνεται πρακτική εξάσκηση στα αντικείμενα της διάλεξης. Οι φοιτητές μπορούν, αν θέλουν, να έρχονται με δικό τους Arduino και / ή laptop.