Διδάσκοντας (2019-2020): Μωυσής Λάζαρος (moysis.lazaros(at)hotmail.com)

  Ώρες Γραφείου:  Πέμπτες, 10:00-12:00 στο εργαστήριο ΣΑΕ, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης. Μπορείτε να μου στέλνετε ανά πάσα στιγμή απορίες στο mail, φροντίζω πάντα να απαντάω.

  Γενικές Ενότητες:

  • Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, ιστορική ανασκόπηση, η βασική δομή τους, παραδείγματα.
  • Μαθηματικές έννοιες για τη μελέτη των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ο μετασχηματισμός Laplace, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, εφαρμογές του μετασχηματισμού Laplace.
  • Διαγράμματα ροής.
  • Κλασική ανάλυση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο πεδίο του χρόνου (ολική χρονική απόκριση συστημάτων, χρονική απόκριση συστημάτων πρώτης και δευτέρας τάξης - συστήματα πρώτης τάξης, ειδικά θέματα συστημάτων δευτέρας τάξης) 
  • Ευστάθεια Συστημάτων (κριτήρια ευστάθειας, αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας το κριτήριο αστάθειας Nyquist)
  • Ο γεωμετρικός τόπος των ριζών - Απόκριση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας (αρμονική απόκριση συστημάτων, συσχέτιση αρμονικής και χρονικής αποκρίσεως)

  Βιβλιογραφία

  [1]   Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Norman S. Nise. Εκδόσεις Φούντας, 2016.

  [2]   Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Dorf Richard C., Bishop Robert H., Τζιόλα, 2017, 13η Έκδοση.

  [3]   Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 2η Έκδοση, Π. Μαλατέστας, 2017.

  [4]   Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Shahian B., Savant J.C. JR., Hostetter G.H., Steafani T.R., Επίκεντρο, 2012.

  [5]   An Introduction to Control Theory applications with Matlab, Moysis, Tsiaousis, Eliadou, Charalampidis, Kafetzis (electronic).


  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  https://wie.ieee.org/

  https://www.ieee.org/

  https://www.siam.org/

  https://www.ifac-control.org/