Εισαγωγή στη διοίκηση λειτουργιών. Ο στρατηγικός ρόλος της διοίκησης λειτουργιών. Διαδικασίες ποιοτικής διαχείρισης των δωματίων. Συνεργασία με τους εργαζόμενους των υπολοίπων τμημάτων της μονάδας. Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. Ικανοποίηση πελατών. Παροχή ασφάλειας στους ασθενείς και τους συνοδούς. Ποιότητα υπηρεσιών στους συνοδούς ασθενών. Εξυπηρέτηση πελατών. Τμήμα Συντήρησης.