Εισαγωγή στη διοίκηση λειτουργιών. Ο στρατηγικός ρόλος της διοίκησης λειτουργιών. Διαδικασίες ποιοτικής διαχείρισης των δωματίων. Συνεργασία με τους εργαζόμενους των υπολοίπων τμημάτων. Διοίκηση και λειτουργία του Τμήματος Υποδοχής Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. Ικανοποίηση πελατών. Παροχή ασφάλειας στους ασθενείς και τους συνοδούς. Ποιότητα υπηρεσιών στους συνοδούς ασθενών. Εξυπηρέτηση πελατών. Τμήμα Συντήρησης.