Στοιχεία Ανατομίας του Ανθρώπου Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου Γενικά περί νόσων και φλεγμονής Η συμβολή των εργαστηριακών εξετάσεων στην διάγνωση των νοσημάτων Συχνότερες παθήσεις του αίματος -Εργαστηριακός Έλεγχος  Συχνότερες παθήσεις του αναπνευστικού Συστήματος -Εργαστηριακός Έλεγχος  Συχνότερες παθήσεις του καρδιαγγειακού Συστήματος Εργαστηριακός Έλεγχος  Συχνότερες παθήσεις του Πεπτικού  Συστήματος -Εργαστηριακός Έλεγχος  Συχνότερες παθήσεις του ουροποιογεννητικού Συστήματος -Εργαστηριακός Έλεγχος  Συχνότερες παθήσεις του μυοσκελετικού  συστήματος Νευρολογικά νοσήματα , μέθοδοι διάγνωσης Ψυχιατρικά νοσήματα Προβλήματα οδόντων και γνάθων