Ορισμός των Logistics και της διοίκησης αλυσίδα εφοδιασμού. Στόχοι, στρατηγικές αγορών, αξιολόγηση προμηθευτών Συστήματα διαχείρισης υλικών (MRP, JIT) Εισαγωγή στα αποθέματα και την αποθήκευση Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και παραγγελιών Κόστος εφοδιαστικής (Logistics) Μοντέλα Αναπλήρωσης Αποθεμάτων στην Υγεία Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Συστήματα μέτρησης επίδοσης οργανισμών στο χώρο της υγείας Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα Outsourcing υπηρεσιών logistics  Total Quality Management  Reverse Logistics (αντίστροφα logistics)  Green Logistics (πράσινα logistics)