Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, βασικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, οι γενικές αρχές δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και κρατική φορολογία, η ανασφάλιστη εργασία, τα αποθεματικά κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων, η βιωσιμότητα του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, οι επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων στην κοινωνική ασφάλιση, διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση.