Θεωρία των Συστημάτων,  Διαγράμματα και η Ανάλυση των Π.Σ (I.S), Πρότυπα – Μοντέλα Οργανισμών Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα. Επικοινωνίες και Δίκτυα,  Οργάνωση Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Τα Πληροφοριακά Συστήματα στο Χώρο της Υγείας,  Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος  και υποσυστημάτων Υγείας,  Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας Παρουσίαση Συστήματος Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας, Η υγεία στο Διαδίκτυο.