Βασικές έννοιες, ορισμοί, βασικές αρχές διοίκησης. Ιστορική αναδρομή στις θεωρίες Διοίκησης. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Διαχείριση παραπόνων. Λειτουργίες Διοίκησης. Εισαγωγικές έννοιες Μικροοικονομικής. Προσφορά, Ζήτηση, ισορροπία της αγοράς. Ελαστικότητες. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Μορφές Αγοράς. Εισαγωγικές έννοιες Μακροοικονομικής, εθνικοί λογαριασμοί. Κατανάλωση – επένδυση. Διαχείριση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Ο ρόλος των οικονομικών αγορών

Σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης , Leasing , Factoring, Forfaiting. Εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων. Προυπολογισμοί.