Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, διαχωρισμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, ενδονοσκομειακές και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες, οι ρόλοι στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της υγείας, στρατηγικός σχεδιασμός, η κατάρτιση ενός business plan για οργανισμό υγείας και πρόνοιας, στρατηγικός σχεδιασμός, στρατηγική τοποθέτηση με βάση τις δυνάμεις του Porter, μέθοδοι και τεχνικές επιχειρησιακής διοίκησης και προγραμματισμού.