Η επικοινωνία αποτελεί μια βασική δεξιότητα που είναι απαραίτητη για το χτίσιμο και τη διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και σε ένα προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό περιβάλλον, τη μεταβίβαση σαφών και οργανωμένων μηνυμάτων σε διάφορα ακροατήρια και την αποτελεσματική εργασία σε ομάδες. Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία και η διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν σε ποικίλες εκπαιδευτικές μονάδες.