Οδηγίες για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική περίοδο Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 μέσω της πλατφόρμας Moodle και Zoom

 

Απαραίτητες ενέργειες ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της εξεταστικής περιόδου

 1. Ελέγξτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στη πλατφόρμα του Moodle στο μάθημα που επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Moodle (με παράλληλη χρήση του Zoom). ΜΟΝΟ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριεςστο μάθημα στην πλατφόρμα Moodle μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική.
 2. Σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μoodle, αλλά έχετε δηλώσει το μάθημα στο Pithia, μπορείτε να εγγραφείτε μόνοι σας στο μάθημα που επιθυμείτε (επιλέξτε αυτοεγγραφή). Εάν ο διδάσκων/ουσα δεν έχει ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή, επικοινωνήστε αποκλειστικά μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Η εγγραφή σας στο Moodle πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή 15/1/2021, προκειμένου να υποβάλετε συμπληρωμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητών για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξεταστική περίοδο Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία  υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης Φοιτητών πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 15/1/2021 στις 23.55 μ.μ. μέσω του Μoodle, για κάθε μάθημα ξεχωριστά.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να υποβληθείΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ για κάθε μάθημα και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή αναίρεσής της.
 5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ηαπαραίτητη τεχνική υποστήριξη και οργάνωση, καθώς και ηεύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να δηλώνετε συμμετοχή μόνο στα μαθήματα, στα οποία όντως έχετε σκοπό να συμμετάσχετε.
 6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης ΔήλωσηςΦοιτητών, κάθε πιθανή συμμετοχή σας στις εξετάσεις θα θεωρείται άκυρη και ο βαθμός δεν θα καταχωρηθεί.
 7. Μέσα από την πλατφόρμα Μoodle και μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και ξεχωριστά για κάθε μάθημα για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους τρόπους εξέτασης, επιτήρησης, επιβεβαίωσης προσωπικών δεδομένων κλπ.
 8. Προτείνεται να επισκέπτεστε την πλατφόρμα του MoodleΜΟΝΟ για να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των διδασκόντων. Οποιαδήποτε άσκοπη είσοδος στο σύστημα, ενδέχεται να προκαλέσει τεχνικές δυσκολίες λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος.
 9. Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει από το Moodle εγκαίρως στον υπολογιστή σας πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου οποιοδήποτε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα (πχ. διαφάνειες, σημειώσεις, ασκήσεις, ανακοινώσεις, οδηγίες κτλ).

 

Απαραίτητες ενέργειες ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ των μαθημάτων

 1. Συνδέεστε στο Moodle σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της εξέτασης σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα/ουσας.
 2. Ακολουθείτε τις οδηγίες του διδάσκοντα/ουσας για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του Zoom, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα (με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά μάθημα, επιτηρητές κ.τ.λ.)
 3. Από την έναρξη της εξέτασης, και μέχρι την ώρα λήξης της, ισχύουν οι ίδιοι όροι και υποχρεώσεις, όπως και στις δια ζώσης εξετάσεις (π.χ. ευπρεπής παρουσία, πρέπουσα συμπεριφορά, απαγόρευση επικοινωνίας με άλλους, απαγόρευση απομάκρυνσης από τη θέση εργασίας σας ώστε να μην διακόπτεται η οπτική επαφή με τον επιτηρητή/τρια, άμεση ανταπόκριση σε τυχόν ερωτήσεις ή υποδείξεις του εισηγητή/τριας ή και του επιτηρητή/τριας, κ.λπ.).
 4. Σε περίπτωση αποσύνδεσής σας, λόγω τεχνικών δυσκολιών, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Moodle ή Zoom, θα πρέπει η σύνδεσή σας να αποκατασταθεί εντός 5 λεπτών. Διαφορετικά, η συμμετοχή σας στην εξεταστική διαδικασία ακυρώνεται.
 5. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, υποβάλετε οριστικά τις απαντήσεις σας στη πλατφόρμα του Moodle. Διαφορετικά, ακολουθείτε τις οδηγίες του διδάσκοντα/ουσας, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται σε κάθε μάθημα (πχ. προφορικά, απαλλακτικές εργασίες ή συνδυασμός μεθόδων εξέτασης).

 

Συγκεκριμένα, για το μάθημα Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, ισχύουν τα παρακάτω:

  Ο τρόπος εξέτασης θα είναι οιΠροφορικές εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπου οι φοιτητές θα εμφανίζονται σε ομάδες μέχρι και 5 ατόμων έχοντας δηλώσει από πριν την συμμετοχή τους στην ομάδα και υπό την προϋπόθεση ότιεξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης ως εξής:

α) χρήση του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Zoom που παρέχει το ίδρυμα με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο από όλους τους φοιτητέςκαθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης,

β) η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης,

γ) η εξέταση μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική,

δ) ενημέρωση του συμμετέχοντα ως προς το αν διενεργείται καταγραφή της συνεδρίας εξέτασης από τον διδάσκοντα και επίσης θα πρέπει να γνωστοποιείται στον φοιτητή ότι απαγορεύεται η εγγραφή της συνεδρίας και από μέρους του, ε) εφόσον η εξέταση δεν καταγράφεται σε βίντεο, στην ατομική εξέταση πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Zoom και δεύτερο άτομο το οποίο την παρακολουθεί - στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται ενημέρωση του συμμετέχοντα ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ο εξεταζόμενος ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται,

στ) εφόσον η εξέταση καταγράφεται σε βίντεο, δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο στο Zoom και δεύτερο άτομο το οποίο την παρακολουθεί – πρέπει όμως να ενημερώνεταιο συμμετέχων ως προς το ποιος θα έχει πρόσβαση στην συγκεκριμένη καταγραφή και για πόσο διάστημα η καταγραφή αυτή θα είναι διαθέσιμη, προτού καταστραφεί ολοκληρωτικά,

ζ) οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής,

η) σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Zoom  (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί εντός 5 λεπτών.