Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των κανόνων δεοντολογίας, αλλά και των ευθυνών που διέπουν το ρόλο της/του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές προσφέροντάς τους γνώσεις ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο.