Το μάθημα αποσκοπεί στο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις εφαρμογών ERP με τη χρήση του Συστήματος SAP στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο αγγλόφωνο πρόγραμμα SAP University Alliance.