• Εισαγωγικά στοιχεία – μεγέθη. Αναγνώριση βασικών στοιχείων. Μέτρηση τάσης – έντασης ρευματος – αντίστασης.
  • Συνδεσμολογία αντιστάσεων (σειρά και παράλληλα)
  • Κύκλωμα RL σε σειρά.
  • Κύκλωμα RLC σε σειρά.
  • Απλό κύκλωμα με αντιστάσεις και διόδους, LEDs.
  • Στοιχεία ηλεκτρικού σχεδίου οχήματος
  • Κύκλωμα φωτισμού οχήματος με ρελέ και ασφάλεια. Λειτουργία ρελέ
  • Συνδυασμός διακοπτών και ρελέ.