Εισαγωγικά Στοιχεία: Ηλεκτρικά μεγέθη (ένταση ρεύματος, ηλεκτρική τάση, έργο, ισχύς). Νόμοι και κανόνες επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας: Εισαγωγή στην τοπολογία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Στοιχεία δύο ακροδεκτών (αντιστάτης, πηνίο, πυκνωτής). Πηγή τάσης ιδανική και πραγματική. Μέτρηση τάσης – έντασης ρευματος – αντίστασης. Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Ισοδύναμα κυκλώματα (Thévenin). Τριφασικά κυκλώματα. Ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, καλωδιώσεις. Επιλογή ασφαλειών και καλωδιώσεων σε κυκλώματα οχημάτων.

Βασικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα: Συνδεσμολογίες αντιστάσεων (σε σειρά, παράλληλα). Κυκλώματα RL σε σειρά, φόρτιση και εκφόρτιση πηνίου. Εφαρμογή σε πολλαπλασιαστή. Κυκλώματα RLC σε σειρά, αποσβεννύμενες ταλαντώσεις. Εφαρμογή σε πολλαπλασιαστή.

Αναλογικά ηλεκτρονικά: Ημιαγωγοί. Δίοδοι (δίοδοι Zener, δίοδοι σήραγγας, ανορθωτικές διατάξεις, LEDs, εφαρμογές σε κυκλώματα οχημάτων). Τρανζίστορς, απλές κυκλωματικές διατάξεις τρανζίστορς, κυλώματα ελέγχου, φωτοτρανζίστορς, εφαρμογές σε κυκλώματα οχημάτων. DIAC, TRIAC, SCR κλπ.

Ψηφιακά ηλεκτρονικά: Ψηφιακή θεωρία, άλγεβρα Boole. Στοιχειώδη ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία: πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Απλά κυκλώματα και εφαρμογές σε κυκλώματα οχημάτων.