Εισαγωγή στα συστήματα CAD (Hardware & Software). Βασικές εντολές σχεδίασης. Απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες. Σχεδίαση πινακίδας υπομνήματος σχεδίου. Σχετικές καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Γεωμετρικές κατασκευές. Χρήση επιπέδων σχεδίασης. Σχέδια 2D (ορθογραφικές προβολές - διαστασιολόγηση). Κλίμακες και διαστάσεις εκτύπωσης σχεδίων. 3D στερεά μοντέλα και παραγωγή εξ αυτών των απαιτούμενων όψεων και τομών. Συνοπτικά σχέδια και κατάλογος τεμαχίων. Δημιουργία και χρήση βιβλιοθηκών εξαρτημάτων. Φωτορεαλισμός. Εργαστηριακές εφαρμογές στα εμπορικά λογισμικά AUTOCAD και SOLIDWORKS.