Περιβαλλοντικές επιδράσεις και ιστορία των σύγχρονων μεταφορών. Σπουδαιότητα των διαφορετικών στρατηγικών ανάπτυξης μεταφορών στη μελλοντική τροφοδοσία πετρελαίου. Ηλεκτρικά οχήματα. Αρχιτεκτονικές ΗΟ, Απόδοση ΗΟ, Χαρακτηριστικά κινητήρα προώθησης, Ισχύς προώθησης και χαρακτηριστικά μετάδοσης κίνησης, Ισχύς προώθησης στην κανονική οδήγηση, Κατανάλωση ενέργειας. Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Αρχιτεκτονικές υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα σειράς, παράλληλα. Χαρακτηρισμός υβριδικού οχήματος. Κύκλος πόλης, αυτοκινητόδρομου, σύνθετος κύκλος, Ευρωπαϊκός NEDC, Γιαπωνέζικος τύπος 10-15, Διαβαθμισμένος κύκλος για υβριδικά. Πηγές ενέργειας. Ηλεκτροχημικές μπαταρίες, Υπερπυκνωτές, Σφόνδυλοι υπερυψηλές ταχύτητας, Υβριδοποίηση των πηγών, Έννοια της υβριδικής αποθήκευσης, Σχεδίαση μπαταρίας και υπερπυκνωτή, φορτιστές μπαταριών. Κυψέλες καυσίμων. Αρχές λειτουργίας, Χαρακτηριστικά συστήματος κυψελών καυσίμου, Τεχνολογία κυψελών καυσίμου, Τροφοδοσία με καύσιμο. Αρχές αναγεννητικής πέδησης. Ενέργεια πέδησης σε κύκλο πόλης, Σύστημα πέδησης ΗΟ, ΥΗΟ, και FCV,Σχεδίαση και αρχές ελέγχου μέγιστης αναγεννητικής πέδησης, Στρατηγικές ελέγχου βέλτιστης απόδοσης πέδησης και βέλτιστης ανάκτησης ενέργειας. Συστήματα ηλεκτρικής προώθησης. DC κινητήρες, Επαγωγικοί κινητήρες, κινητήρες BLDC με μόνιμους μαγνήτες, SRM κινητήρες, εφαρμογή αναγεννητικής πέδησης. Ηλεκτρονικά ισχύος. Χαρακτηριστικά της παλμικής διαμόρφωσης κατά πλάτος, Συντονισμένη διαμόρφωση παλμού, θερμική σχεδίαση. Αρχές σχεδίασης ηλεκτρικών, υβριδικών ηλεκτρικών (σειράς και παράλληλα), Plug-In υβριδικών οχημάτων και οχημάτων με κυψέλες καυσίμου.