Το μάθημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι» αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας", που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, οργανώνεται και εκτελείται από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.


Η παρούσα εφαρμογή αφορά την ανάπτυξη και παροχή εκπαίδευσης από απόσταση για τους φοιτητές των παραρτημάτων καθώς και για φοιτητές του ΑΤΕΙ Θ που επιλέγουν την από απόσταση εφαρμογή. Το μάθημα προσφέρεται μέσω του εκπαιδευτικού κόμβου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Moodle 

Το μάθημα θα αρχίσει να προσφέρεται από τις 14/10/2013 για δέκα εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτή στο περιβάλλον του μαθήματος θα εμφανίζονται ενότητες του μαθήματος. Στο τέλος κάθε βασικής ενότητας (ομάδα μαθημάτων) θα υπάρχει μια σειρά ανακεφαλαιωτικών ερωτήσεων στις οποίες θα πρέπει να απαντήσετε και θα σας δίδεται η δυνατότητα να ανεβάσετε τις απαντήσεις σας. Θα πρέπει να σας τονίσω ότι θα πρέπει να ανεβάσετε έξυπνα κείμενα δηλαδή να απαντάτε με μικρές περιγραφές. 

Στις υποχρεώσεις είναι η εκπόνηση μιας τελικής  εργασίας σε θέματα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες καθώς και οδηγίες για την σύνταξη και παράδοση της. Οι απαντήσεις στις ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις καθώς και η εκπόνηση της εργασίας θα ληφθούν σαν συμμετοχή στο μάθημα και θα πριμοδοτήσουν τον τελικό βαθμό. 

Οι δηλώσεις εργασιών καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία θα αποστέλλονται στο email του επιβλέποντα καθηγητή kargidis@mkt.teithe.gr . 

Θα σας παρακαλούσα να ελέγχετε τακτικά το περιβάλλον του μαθήματος ώστε να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται. 


Θεόδωρος Καργίδης 
Καθηγητής