ΕΞΑΜΗΝΟ Α

Διδακτική της ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών - Μ105

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας - Μ104

Εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων  και τεχνητή νοημοσύνη στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες - Μ103