Ζωοτροφές, διατροφικά χαρακτηριστικά ζωοτροφών, ποιότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τύποι και ιδιότητες σιτηρεσίων. Ανάγκες ζώων σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια, οικονομική αξιολόγηση ζωοτροφών, καταρτισμός σιτηρεσίων. Τεχνική και αποτελεσματικότητα της διατροφής.

 

Feeds, nutritional characteristics of feeds, quality of products of animal origin. Types and properties of diets. Nutrient and energy requirements of animals, economic evaluation of feeds, diets’ formulation. Techniques and efficiency of feeding.