Σύσταση σώματος ζώου και τροφής. Θρεπτικές ουσίες και ενέργεια τροφής. Κατανάλωση τροφής. Πέψη, απορρόφηση και μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Ισολογισμός ύλης και ενέργειας στο ζώο. Προϊόντα ζωικής προέλευσης και διατροφή του ανθρώπου.

 

Composition of animal body and feed. Nutrients and energy of feed. Feed consumption. Digestion, absorption and metabolism of nutrients and energy. Balance of material and energy in the animal. Animal products and human nutrition.