Είναι η κατηγορία - χώρος όπου αναπτύσσονται εργασίες (διπλωματικές και άλλες) φοιτητών για εκπαιδευτικούς λόγους

Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού υλικού και δομών συνεργασίας για τη διαδικτυακή υποστήριξη του μαθήματος «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική» μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle.