1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

 Αρχή του Pascal, Αρχή του Αρχιμήδη, Νόμοι ροής, Πραγματικά ρευστά, Ιξώδες

2. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Θερμική ενέργεια, θερμοκρασία, μετάδοση θερμότητας, Ιδανικά αέρια, Καταστατική εξίσωση αερίων, Νόμος Θερμιδομετρίας

3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ένταση πεδίου, Δυναμικό πεδίου, Ενέργεια πεδίου

4. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Δομή του ατόμου, Δεσμοί, Κρυσταλλικά Πλέγματα, Σημαντικές δομές ανόργανων υλικών, Μορφολογία και μικροδομή υλικών, Ατέλειες, Κρυσταλλικής Δομής, Δομή και Φυσικές ιδιότητες υλικών


Το μάθημα παρέχει τη βασική υποδομή για την κατασκευή και την ανάλυση μοντέλων πιθανοτήτων καθώς και για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μιχάλης Κιζήρογλου, m.kiziroglou@autom.teithe.gr
Νικόλαος Νικολαΐδης, niknik@autom.teithe.gr

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Κάθε Δευτέρα, 09:00-12:00, Αμφιθέατρο Φυσικής

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Κάθε Τρίτη, 12:00-14:00, Αμφιθέατρο Πληροφορικής

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3403

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 32

ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ

ΤΥΠΟΣ: YY

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/Α.Π./ ΕΡΓ. /ΔΜ: 3 / 2 / 0 / 6

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3403

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Γνώσεις

Κατανόηση της λειτουργίας βασικών δομικών μονάδων ηλεκτρονικής

Κατανόηση των εφαρμογών βασικών δομικών μονάδων ηλεκτρονικής

Κατανόηση της λειτουργίας βασικών ψηφιακών συστημάτων.

 

Δεξιότητες

Απόκτηση ευχέρειας υπολογισμού απλών κυκλωμάτων ηλεκτρονικής

Απόκτηση ευχέρειας στη προσομοίωση ηλεκτρονικών συστημάτων

Απόκτηση ευχέρειας στην σχεδίαση συνδυαστικών ψηφιακών συστηματων

Αναγνώριση, Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμοσμένων κυκλωμάτων ηλεκτρονικής και ψηφιακών συστημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1. Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά συστήματα - δίοδος

2. Διπολικό τρανζίστορ (BJT)

3. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MOSFET)

4. Βασικά κυκλώματα: διακόπτες, ενισχυτές

5. Ισοδύναμα DC και μικρού σήματος

6. Τελεστικοί Ενισχυτές

7. Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα. Χαρακτηριστικά ψηφιακού σήματος. Ψηφιακή διασύνδεση.

8. Δυαδικό σύστημα / λογικές πύλες

9. Άλγεβρα Boole

10. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων

11. Αποκωδικοποιητές/αποπλέκτες - κωδικοποιητές/πολυπλέκτες

12. Βασικά προγραμματιζόμενα λογικά εξαρτήματα: ROM, PAL, PLA, GAL

13. Ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων: F/F, καταχωρητές, μετρητές

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξεις, Διαδικτυακή καθοδήγηση

Προβολή Διαφανειών με υπολογιστή

Χρήση υπολογιστών προσομοίωσης κυκλωμάτων

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρήση διαδικτυακών βοηθημάτων διδασκαλίας (eclass)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά / Αγγλικά

Δημόσιες Παρουσιάσεις

Πρακτική ενδιάμεση εξέταση

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

- Δυνατότητα αναγνώρισης και περιγραφής λειτουργίας/εφαρμογών ηλεκτρονικών συστημάτων

- Δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων πράξης κυκλωμάτων ηλεκτρονικής

- Δεξιότητα προσομοίωσης κυκλωμάτων

- Δεξιότητα εκπόνησης εργασιών και παρουσίασης

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, 7η Έκδοση

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68396095

Έκδοση: 7η/2017

Συγγραφείς: Sedra Adel, Smith Kenneth

ISBN: 978-960-491-106-6

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

 

Μικροηλεκτρονική, 5η Έκδοση-Βελτιωμένη

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68380792

Έκδοση: 5η Βελτιωμένη/2017

Συγγραφείς: Jaeger Richard - Blalock Travis, Αλκιβιάδης Χατζόπουλος (επιμέλεια)

ISBN: 978-960-418-716-4

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

 

Foundations of_Analog_and_Digital_Electronic_Circuits , Agarwal & Lang, 2005, Elsevier

 

Σημειώσεις των διδασκόντων.

                                               

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

                                                IEEE Tran. Industrial Electronics

                                                IEEE Trans. Electron Devices

                                                Solid State Electronics

                                                IEEE Trans. Circuits and Systems I & II

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

07.10.19

Διάλεξη 1: Εισαγωγή

07.10.19

Διάλεξη 2: Βασικές Έννοιες

14.10.19

Διάλεξη 3: Η Δίοδος + Ασκήσεις 1

21.10.19

Διάλεξη 4: Το Αμφιπολικό Τρανζίστορ (BJT) + Ασκήσεις 2

04.11.19

Διάλεξη 5: Το MOSFET + Ασκήσεις 3

11.11.19

Πρόοδος

18.11.19

Διάλεξη 6 Λογικές Πύλες με MOSFET / CMOS + Ασκήσεις 3

25.11.19

Διάλεξη 7: Ενισχυτές με MOSFET + Ασκήσεις 4

09.12.19

Διάλεξη 8: Τελεστικοί Ενισχυτές + Ασκήσεις 4

16.12.19

Διάλεξη 9: Ταλαντωτές, μετατροπείς D/A και A/D + Ασκήσεις 5

13.01.19

Διάλεξη 10: Σύνοψη + Επαναληπτικές Ασκήσεις 6

07.10.19

Διάλεξη 1: Εισαγωγή