Συναρτήσεις:  Δήλωση, Ορισμός, κλήση. Παράμετροι και τρόποι κλήσης συναρτήσεων, επιστροφή περισσότερων από μια τιμές. Εμβέλεια  παραμέτρων. Δείκτες (pointers). Δυναμική παραχώρηση μνήμης. Συναρτήσεις και πίνακες. Αλφαριθμητικά και συναρτήσεις χειρισμού τους. Σειριακά αρχεία, δημιουργία και προσπέλαση. Δομές (structs). Πίνακες δομών. Εισαγωγή στις γραμμικές δομές δεδομένων: λίστες, στοίβες και ουρές. Εργαστηριακές ασκήσεις


ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ: Κίνηση του υλικού σημείου στο χώρο, Βαθμοί ελευθερίας, Διανύσματα θέσης ταχύτητας και επιτάχυνσης, Σχετική κίνηση υλικού σημείου, Θεώρημα Coriolis.
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Μεταφορική κίνηση, Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, Περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο, Γωνιακή ταχύτητα, Γωνιακή επιτάχυνση, Γωνίες Euler, Επίπεδη κίνηση, Στιγμιαίος πόλος περιστροφής, Μηχανισμοί, Γενική χωρική κίνηση, Διάγραμμα ταχύτητας, Διάγραμμα επιτάχυνσης, Σχετική κίνηση, Εφαρμογές (μηχανισμός στροφάλου – διωστήρα – εμβόλου, πλανητικά συστήματα, διαφορικά συστήματα, μηχανισμός του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου).
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ: Εξισώσεις κίνησης, Νόμοι του Νεύτωνα και του Euler, Ορμή, Ώθηση, Στροφορμή, Θεωρήματα μεταβολής της ορμής και της στροφορμής, Αρχές έργου και ενέργειας, Εφαρμογές (κρούση, μεταβαλλόμενα συστήματα υλικών σημείων).
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Κέντρο μάζας και τανυστής αδράνειας στερεού σώματος, Θεώρημα παράλληλων αξόνων, Εξισώσεις του Euler, ορμή και στροφορμή στερεού σώματος, Αρχές έργου και ενέργειας, Εφαρμογές (κρούση, δυναμική της κίνησης του οχήματος, δυναμική ανάλυση μονοκύλινδρης μηχανής, εξουδετέρωση αδρανειακών δυνάμεων και ροπών σε πολυκύλινδρους κινητήρες).
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Δυναμικό μοντέλο, Συντελεστής στιβαρότητας, Συντελεστής απόσβεσης, Εξίσωση κίνησης, Ελεύθερη ταλάντωση, Ιδιοσυχνότητα, Μέτρο απόσβεσης, Εξαναγκασμένη ταλάντωση, Απόκριση σε διάφορες μορφές διέγερσης (αρμονική, περιοδική, απεριοδική, σύνθετη), Εφαρμογές (αποφυγή μετάδοσης μηχανικών ταλαντώσεων, εκλογή τεχνικών χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής, όργανα μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών, μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων, επίδραση των ταλαντώσεων στον άνθρωπο).
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Mοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, Iδιομορφές και ιδιοσυχνότητες, Aπόκριση σε ελεύθερη και σε εξαναγκασμένη ταλάντωση, Eφαρμογές (δυναμικό μοντέλο ανάρτησης οχήματος, ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων στερεών σωμάτων).
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ελεύθερη ταλάντωση ενός βαθμού ελευθερίας: περίοδος ταλάντωσης, ιδιοσυχνότητα, λογαριθμική μείωση και προσδιορισμός του μέτρου απόσβεσης, επίδραση αρχικών συνθηκών στο εύρος και στην φάση, προσδιορισμός συντελεστή στιβαρότητας για ελατήρια συνδεδεμένα παράλληλα ή σε σειρά. Προσδιορισμός της μαζικής ροπής αδράνειας στερεών σωμάτων: περιστροφική ελεύθερη ταλάντωση, στιβαρότητα στρεπτικού ελατήριου, κέντρο μάζας στερεών σωμάτων, μαζική ροπή αδράνειας στερεών σωμάτων (σφαίρα, δίσκος, κύλινδρος, ράβδος) και συνδυασμός αυτών, θέση κέντρου μάζας και μαζική ροπή αδράνειας διωστήρα Μ.Ε.Κ, θεώρημα παράλληλων αξόνων (Steiner), μαζική ροπή αδράνειας οχήματος. Εξαναγκασμένη στρεπτική ταλάντωση: γωνιακή ταχύτητα, ιδιοσυχνότητα, συχνότητα συντονισμού. Φυγόκεντρος δύναμη: Επίδραση της μάζας του σώματος, της ακτίνας περιστροφής και της γωνιακής ταχύτητας στο εύρος της φυγόκεντρου δύναμης. Ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων σωμάτων: στατική ζυγοστάθμιση, δυναμική ζυγοστάθμιση, μάζες ζυγοστάθμισης, ανοχές ζυγοστάθμισης, ζυγοστάθμιση ελαστικών οχημάτων, ζυγοστάθμιση στροφαλοφόρων ατράκτων.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Η έννοια της Φιλοσοφίας, Μέθοδοι Φιλοσοφίας, Σύντομη Ιστορία της Φιλοσοφίας, Διαίρεση Φιλοσοφίας, Γενική Φιλοσοφία, Γνωσιολογία, Μεταφυσική, Λογική, Ειδική Φιλοσοφία, Ηθική, Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Αισθητική, Σύντομη Ιστορία της Τεχνολογίας, Σύντομη Ιστορία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνο-επιστήμης.

Μερικές Βιβλιογραφικές πηγές είναι οι κάτωθι:

  1. - Η τεχνολογική σκέψη: Το μονοπάτι μεταξύ Μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας, MItcham C., 2005, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 2005.

  2. - Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Π. Πολυχρονόπουλος, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2002.

  3. - Επιστήμη-Τεχνολογία και Φιλοσοφικός Στοχασμός, Ι.Ν. Μαρκόπουλος, University Studio Press, 2018.

  4. - Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Don Ihde, Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2004.

  5. - Θεωρήσεις Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας. Stephen Cutcliffe & Carl Mitcham, Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, 2008.

  6. - Φιλοσοφία της Επιστήμης, Σφενδόνη-Μέντζου Δ., εκδόσεις Ζήτη, 2004

  7. - Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Τζαμαλίκος Π., εκδόσεις Πουρνάρα, 1997.

  8. - Τεχνολογία και Ανθρώπινη Κοινωνία (Ιστορία της Τεχνολογίας 4), Ian McNeil, Εκδόσεις Παρίκου, 1999.

  9. - Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων, Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σουλτ., Εκδόσεις Σύγχρονη εκδοτική, 2005.

  10. - Η ιστορία της τεχνολογίας ΙΙ, Δημαρόγκωνας Ανδρέας, Εκδόσεις Παρίκου, 2003.

Επίσης και το βιβλίο Φιλοσοφίας που διδάσκεται στο Λύκειο είναι κατάλληλο ως φιλοσοφικό υπόβαθρο.